23 Квітня, 2021

Choim

Чернігівський історичний музей

Ґудзик XVIІ–XVIІІ ст.

Ґудзик. XVIІ–XVIІІ ст.

Срібло. Інв. № И-3330.

Каталог В.В. Тарновського № 860–861.