22 Квітня, 2021

Choim

Чернігівський історичний музей

14 квітня

14 квітня 1715 року до Катерининської церкви м.Чернігова Андрієм і Яківом Лизогубами (онуками Яківа Кіндратовича Лизогуба) було вкладене Євангеліє.

Євангеліє початку ХVІІІ ст. з музейного зібрання